vizyon hukuk

Website afcbilisim.com - mart 11, 2015!

İş Hukuku

İş Hukuku

İş mahkemeleri nezdinde iş hukukundan doğan davalar İş hukukundan doğan davalar (işçi alacakları kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, fazla mesai gibi alacak temelli davalar) Hizmet tespiti davaları İşe iade davaları İşçi - iş veren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.