vizyon hukuk

Website afcbilisim.com - mart 11, 2015!

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar; 
Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)nın alınması
Miras sözleşmeleri
İzale-i şuyu davaları
Vasiyetnameler
Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar
Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
Mirasçılık belgesinin iptali davaları 
Miras ile ilgili iade davaları 
Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.