vizyon hukuk

Website afcbilisim.com - mart 11, 2015!

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi hukukundan doğan davalar; 
Ödeme emrini iptal davaları 
Gelir vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları 
Kurumlar vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
KDV ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
Vergi mevzuatından doğan diğer davalar